WIRTUALNA SEKRETARKA


Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej Już Łączę Sp. z o.o. wobec Użytkowników stron internetowych serwisu internetowego www.juzlacze.pl („Serwis”) oraz za pośrednictwem Facebook, Instagram i Linkedin we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Już Łączę Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przekazane przez Użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane
przez Już Łączę Sp. z o.o., wyłączenie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, ustalenia możliwego modelu obsługi wyłącznie przez czas niezbędny do wykonywania ww. czynności na co Użytkownik wyraża zgodę. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Już Łączę Sp. z o.o., ul. Morska 147/3, 81-222 Gdynia.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Już Łączę Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony
Danych dostępny pod adresem e-mail: inspektor@juzlacze.pl.
3. Państwa dane osobowe oraz dane uzyskane w procesie ustalania modelu obsługi i wykonywania usługi przetwarzane będą w celu świadczenia i oferowania usług przez Już Łączę Sp. z o.o.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy
świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe i prawne.
5. Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca
umowę Privacy Shield).
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, dostępności usługi lub do
momentu wycofania przez Państwa zgody.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres e-mail inspektor@juzlacze.pl lub tradycyjną na adres Spółki.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości świadczenia usług przez Już Łączę Sp. z o.o.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Oddaj część swoich kompetencji w ręce wysoko wyspecjalizowanych sekretarek, które zapewnią Twoim klientom najwyższą jakość usług. Twoich klientów będzie obsługiwać miła, sympatyczna i wykwalifikowana osoba z zespołu Już Łączę.